Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Hieronder vind u een aantal linkjes naar diverse stukken die met deze nieuwe privacywet te maken hebben. Movement Therapy informeert u hiermee wat er precies gebeurd met uw gegevens, welke gegevens er verzameld worden en hoe de privacy gewaarborgd wordt.


Privacyreglement

Klachtenregeling

Algemeen AVG document